Job Alert Signup

Warunki umowy

Opłaty

Opłaty są pobierane za zatrudnienie kandydata do pracy, zależą od początkowej rocznej pensji brutto i wynoszą od 15% do 20%

Standardowe opłaty rekrutacyjne

Standardowe opłaty rekrutacyjne stanowią procent rocznej pensji brutto i płatne są w ciągu 21 dni od zatrudnienia kandydata; prosimy o bezpośredni kontakt w celu omówienia opłat.

Jeśli w ciągu 3 miesięcy od zatrudnienia kandydat odejdzie z pracy z jakiegokolwiek powodu innego niż redukcja etatów, zastąpimy go nowym kandydatem bez jakichkolwiek opłat, o ile zostaniemy pisemnie powiadomieni o jego odejściu w ciągu 7 dni.

Jeśli nie znajdziemy zastępstwa, opłata zostanie zwrócona na konto bankowe klienta.  Ustalony termin dla opłat wynosi 21 dni, brak wpłaty w tym terminie oznacza utratę praw gwarancyjnych.

Warunki handlowe

  • Opłaty należy uiszczać w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.
  • Wszystkie zgłoszenia kandydatów są poufne, skierowania od stron trzecich nie będą akceptowane.  Jeśli klient przyjmie kandydata do pracy w ciągu jednego roku od zgłoszenia, za należną uznaje się pełną kwotę opłaty.
  • Agencja zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta opłatą administracyjną, po wcześniejszym uzgodnieniu jej przez obie strony.
  • Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zgłaszani kandydaci byli odpowiedni, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody, koszty, zniszczenia lub opóźnienia w jakikolwiek sposób przez nich spowodowane.

Gwarancja

Zastąpimy każdego pracownika, który zrezygnował z pracy lub został zwolniony w ciągu 12 tygodni od rozpoczęcia zatrudnienia, o ile zwolnienie nie nastąpiło wskutek redukcji etatów.  Jest to prawdziwe pod warunkiem, że opłata została uiszczona w ciągu 21 dni od rozpoczęcia pracy.  Jeśli Action Recruitment nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego zastępstwa, przelejemy wpłaconą opłatę na konto bankowe.

Zasady postępowania etycznego

  • Zanim rozpoczniemy postępowanie rekrutacyjne upewniamy się, że nasze warunki prowadzenia działalności są dla klienta zrozumiałe i przez niego akceptowane.
  • Dołożymy wszelkich starań, aby sprawdzić referencje kandydatów przed przesłaniem ich szczegółów klientowi.
  • Nie będziemy nakłaniać kandydata do odejścia z firmy klienta, jeśli opłata za tego kandydata została uiszczona.
  • Nie będziemy przedstawiać klientowi żadnych szczegółów dotyczących kandydata bez jego wcześniejszej zgody.
  • Szanujemy poufność informacji na temat kandydata i klienta, które zostały przekazane do agencji.
  • Upewniamy się, że nasze warunki biznesowe zostały wysłane do klienta i w pełni przez niego zrozumiane, zanim podejmiemy jakiekolwiek działania.
Featured Jobs
No featured jobs found.
Top ...