Job Alert Signup

Wiza pracownicza w ZEA

Wiza wjazdowa    Wymagania co do wizy do ZEA bardzo się różnią w zależności od kraju pochodzenia, przed rozpoczęciem podróży należy zapoznać się ze stosownymi przepisami. Zazwyczaj paszporty unijne nie stwarzają problemów.  Obywatele wielu krajów automatycznie otrzymują wizy turystyczne ważne 30 dni.  Mogą być one przedłużone na kolejne 30 dni, co kosztuje około 150 euro.

Aby pracować w Dubaju, potrzebna będzie Ci wiza do Dubaju (wiza do ZEA) do otrzymania której będzie Ci potrzebne finansowania ze strony firmy — jeśli dokumenty są w porządku, proces ten trwa około 3–4 tygodni.  Następnie Twój małżonek (małżonka) otrzymuje finansowanie od pracodawcy, np. żona/mąż i dzieci otrzymają finansowanie ze strony firmy, w której zatrudniony jest dany pracownik/pracowniczka.

Wizy pracownicze ważne są dwa lata, po tym okresie muszą zostać odnowione. Na ogół proces ten jest łatwy i nieskomplikowany, lecz wszystkie przedstawione dokumenty muszą być w porządku.

Finansowanie ze strony pracodawcy

Jeśli przeprowadzasz się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w celu podjęcia pracy, aby wiza do ZEA została wydana – Twój pracodawca zobowiązany jest Cię finansować.  Większość dokumentacji załatwi za Ciebie kadrowiec danej firmy (PRO).

Ważne dokumenty przy ubieganiu się o wizę pracowniczą:

  1. Uwierzytelnione dokumenty poświadczające wykształcenie

Department of Foreign Affairs

UAE Embassy, Dublin

  1. Paszport
  2. Uwierzytelnione świadectwo urodzenia
  3. 30 zdjęć paszportowych na białym tle (ta liczba uwzględnia dodatkowe zdjęcia, które mogą być wymagane przez szkoły, do dowodów osobistych itp.).
  4. Zaświadczenie o niekaralności
  5. Badania lekarskie

 Uwaga: Aby dokumenty poświadczające wykształcenie zostały tu zaakceptowane, muszą zostać potwierdzone przez radcę prawnego lub adwokata w Twoim kraju pochodzenia, dalej przez Departament Spraw Zagranicznych, a następnie przez Ambasadę ZEA.

Departament Spraw Zagranicznych  www.dfa.ie — przed wizytą w biurze w Dublinie prosimy sprawdzić wymagania i godziny otwarcia.

Ambasada ZJE w Dublinie — ograniczone godziny otwarcia — UAE Embassy Dublin

Wszystkie dokumenty są najpierw poświadczane przez Irlandzki Departament Spraw Zagranicznych, trwa to około 30 minut i kosztuje 40 euro za dokument:
Dział Uwierzytelniania Dokumentów,
II piętro,
Budynek Paszportowy,
Molesworth Street.

Następnie należy przejść do strony pod adresem:

Arabsko-Irlandzka Izba Handlowa
Strona www: www.uae-embassy.ae/ie

Trwa to około 15 minut i kosztuje 60 euro za dokument.  Prześlą oni wszystkie Twoje dokumenty do Ambasady.  Zwrot dokumentów z Ambasady nastąpi po 10 dniach roboczych.

Prawo jazdy: Obywatele Irlandii i innych krajów są uprawnieni do prawa jazdy ZEA. Uwaga: jeśli nie masz ważnego prawa jazdy, proces otrzymania go w ZEA jest długi i kosztowny.

Dowód osobisty Emiratów: Jest bardzo ważny i używany jako podstawowy środek identyfikacji; wiza pobytowa pozostaje w paszporcie.

Featured Jobs
No featured jobs found.
Top ...